TEB BANKASI

Çukurambar Şubesi

Hesap No:516 09818

Iban No :TR 55 0003 2000 0000 0051 6098 18